Kvalifikace

Soudní znalec - oceňování movitého majetku

Znalecká činnost je vykonávána na základě jmenování předsedou Krajského soudu v Ostravě rozhodnutím pod č.j. 1783/06.

základní obor: ekonomika
odvětví: ceny a odhady
specializace: oceňování věcí movitých

 • motorová vozidla
 • stroje a zařízení, zemědělská a manipulační technika
 • spotřební elektronika, výpočetní a kancelářské technika
 • nábytek, vybavení a zařízení kanceláří a domácností

Odborná kvalifikace znalce

 • studium na fakultě strojní - elektrotechnické na VŠB Ostrava
 • postgraduální studium - Ústav soudního inženýrství při VUT Brno - specializační studium technického znalectví v oboru ekonomiky - oceňování movitého majetku, strojů, zařízení a motorových vozidel

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění.
IČO: 12095605

Znalecké posudky

Znalecké posudky - cenové odhady věcí movitých lze poskytnout pro:

 • soudy a státní orgány (policie, celní správa, finanční úřad...)
 • orgány samosprávy
 • společnosti, instituce a podniky
 • organizace a sdružení
 • podnikající fyzické osoby
 • občany (soukromé i úřední účely)

Jde-li o posudek podávaný v souvislosti s právním úkonem (trestní řízení, občansko-právní řízení, vyšetřování, jednání před státními orgány, apod.), je v těchto případech ze zákona oprávněn k jeho vyhotovení jen soudní znalec, jmenovaný v příslušném oboru Ministrem Spravedlnosti nebo v zastoupení předsedou Krajského soudu.

Účel použití znaleckého posudku:

 • potřeby správců konkurzní podstaty, exekutory, likvidátory
 • vypořádání podílů movitého majetku při likvidaci nebo převodu firmy
 • vklad či vynětí majetku ze společnosti, prodej (ocenění znaleckým posudkem může být podmínkou pro Finanční úřad)
 • vypořádání dědictví, rozvodové řízení, manželské smlouvy
 • majetkové spory
 • změny vlastnictví (koupě, prodej, darování…)
 • posouzení výše škody (tzv. majetková újma)

Specifikace oceňovaného majetku:

Veškeré věci movité

 • automobily, motocykly, přívěsy, jízdní kola a ostatní dopravní prostředky
 • stroje a technologická zařízení
 • zemědělská a manipulační technika
 • nábytek, bytové zařízení všeho druhu
 • spotřební elektronika
 • kancelářské vybavení a výpočetní technika
 • vybavení obchodů, restaurací, hotelů
 • vybavení dílen a provozoven
 • zásoby firem

Soubory věcí movitých uvedených výše

Oceňování je prováděno dle platných vyhlášek . Posudky lze vyhotovit i ke zpětnému datu.

Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů posudků, tak i z informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost znalce vyplývá ze zákona 36/1967 Sb.

Odborná vyjádření o ceně

Odhady a odborná vyjádření o cenách majetku vypracuje znalec na základě své kvalifikace v případě, že jejich provedení odhadu není podmíněno právním úkonem, tedy není-li státním orgánem vyžadován znalecký posudek dle zákona.

Odborná vyjádření a cenové odhady věcí movitých lze poskytnout pro:

 • občany
 • společnosti, instituce a firmy
 • organizace a sdružení
 • orgány samosprávy
 • podnikající fyzické osoby
 • Odborné vyjádření slouží jako kvalifikovaný posudek vypovídající o objektivním stavu věci a její ceně (tržní hodnotě).

Odborné posouzení je vyžadováno především za účelem:

 • koupě a prodeje
 • posouzení výše škody
 • ocenění pro inventarizaci

Specifikace oceňovaného majetku:

 • auta, motocykly a jiná vozidla
 • stroje a zařízení
 • zemědělská a manipulační technika
 • spotřební elektronika
 • výpočetní a kancelářská technika
 • nábytek
 • vybavení a zařízení domácností
 • soubory věcí výše uvedených

Cena znaleckého úkonu je stanovována individuálně, zpravidla v závislosti na rozsahu a náročnosti práce znalce.

Autobaterie Sviadnov

budovasv Prodejna autobaterií ve Sviadnově nabízí:
- všechny baterie pro auta a motocykly
- trakční a záložní akumulátory
- nabíječe a startovací zdroje
- montáž do auta, měření, testování, nabíjení
- likvidace starých baterií

Kancelář

 

po předchozí domluvě

Ostravská 19, 739 25 Sviadnov

e-mail: jirihlosta(zavináč)gmail.com

telefon: +420 558 655 096 (8-17 hod)

mobil: +420 603 485 897

Mapa

Fakturační adresa

Ing. Jiří Hlosta
17. listopadu 74, 738 02 Frýdek-Místek
IČ: 12095605

Kontaktujte mě